PLOT

PLOT is een adviesbureau in ruimtelijk management. Het ondersteunt overheden en bedrijven op het vlak van procesmanagement voor de implementatie van ruimtelijke projecten.

PLOT is opgericht door twee stedenbouwkundigen Roel Stessens en Frank Geunes. Sinds  april 2022 is Gijs Dayers ons team komen versterken.

 

ONZE MISSIE
Het Oxford Advanced Learner’s Dictionary heeft drie betekenissen voor het woord ‘Plot’.

(1) Small marked or measured piece of land for a special purpose;
(2) to plan the outline of events in a story;
(3) to make a plan.

‘The plot ‘ is het perceel, de eenheid van de gekarteerde ruimte, en de drager van ruimtelijke ontwikkelingen. De ruimte vormt het uitgangspunt en de inzet van al onze planprocessen.

‘De plot’ is het plan, het instrument dat we gebruiken om onze ruimtelijke visies en ambities te verbeelden. Het plan is voor ons echter een middel, geen doel op zich.

‘Het plot’ linkt het perceel aan het plan. Het is het verhaal dat de ambities voor de plek verwoordt, en dat de overtuigingskracht heeft om mensen met elkaar te verbinden en plekken betekenis te geven. Het plan zal immers pas gerealiseerd worden als er voldoende draagvlak is. Het is onze ambitie om samen met u, ontwerper, architect, ontwikkelaar of visionair, om dit plot te ontwikkelen en zo voldoende draagvlak te creëren. Wij begeleiden en ondersteunen u tijdens het volledige proces van perceel naar plan tot realisatie.