Nieuws

Het PLOT team wordt groter. Vanaf 1 april zal Gijs Dayers ons versterken!

Vijvers van Bellefroid

In Leuven hebben we met een breed consortium (Overlant, NU architectuuratelier, Bureau France, Erasmushogeschool, en Mieco Effect) de wedstrijd ‘masterplan voor de Vijvers van Bellefroid’ gewonnen.

(maart 2022)

2 projecten voor Kempens Landschap

Voor Kempens Landschap werken we projecten uit in Mol en Zandhoven. In Mol willen we door een participatief en ontwerptraject de vijftien Kapellekens sterker inbedden in de ruime context. Deze opdracht doen we samen met Overlant en Fugzia. In Zandhoven gaan we voor het domein ‘Domein Fatima’ partners en plaatselijke bewoners samenbrengen om het draagvlak en de impact van het park te verhogen.

(maart 2022)

Verkeersleefbaarheid Moorsel (Tervuren)

Eind april organiseren we i.s.m. Tervuren en de provincie Vlaams-Brabant een participatiedag met de inwoners van de deelgemeente Moorsel. Een fietsroute leidt ons langs bijzondere of kansrijke plekken waar we samen met de bewoners tot duurzame mobiliteits- en inrichtingsideeën willen komen. In mei starten we vervolgens met een aantal proefopstellingen om deze ideeën te testen.

(februari 2022)

Begeleiding communicatietraject Beerse

PLOT begeleidt het ontwerpteam van IOK bij de communicatie over de ontwikkeling van een wooninbreidingsgebied in Beerse.

(januari 2022)

Mobiliteitsplannen Hamont-Achel en Hechtel-Eksel

Plot is aangesteld om de mobiliteitsplannen van Hamont-Achel (i.s.m. Sweco) en Hechtel-Eksel te verbreden en verdiepen. We gaan deze mobiliteitsplannen op een andere manier benaderen dan de klassieke mobiliteitsplannen door te vertrekken vanuit ‘mobilteitswerven’. De inwoners van beide gemeenten worden betrokken als terreinexperten bij de opmaak van de plannen.

(december 2021)

Nieuw kantoor

We zijn verhuisd! Ons nieuw kantoor bevindt in de binnenstad van Leuven, vlak bij de Vismarkt. Zie contactpagina voor de details.

(november 2021)

Ontwerpopdracht heraanleg Thieffrylaan Mortsel

Samen met ARA en Landinzicht zal PLOT de Thieffrylaan heraanleggen. In een eerste stap wordt een structuurschets uitgewerkt, deze zal voorgelegd worden aan de omwonende. PLOT zal eveneens het mobiliteitsonderzoek uitvoeren.

(november 2021)

Vorselaar

De eerste bewonersvergadering voor de heraanleg van de Van de Wervelaan heeft veel eerste ideeën opgeleverd. We kijken uit naar de vervolgvergadering.

(oktober 2021)

Masterplan balsportenzaal Heverlee

De stad Leuven heeft de opdracht voor de opmaak van een masterplan voor een nieuwe sporthal tussen het Heilig Hart Instituut, UCLL en het militair domein gegund aan het team Spatie-PTA-PLOT.

(september 2021)

Subsidieaanvraag groenblauwe dooradering Maaseik

In opdracht van de stad Maaseik werkt PLOT een subsidiedossier uit voor de oproep ‘groenblauwe dooradering’ van de Vlaamse overheid. De stad schuift het ’t Eilandje in Neeroeteren als strategisch transformatieproject naar voor. In de omgeving van deze nieuwe poort tot het Nationaal Park Hoge Kempen liggen unieke kansen om groenblauwe dooraderingsprojecten te realiseren.

(augustus 2021)

Masterplan Varenwinkel

In opdracht van de gemeente Herselt werkt PLOT een masterplan uit voor het groene dorpspark in Varenwinkel. Omdat de haalbaarheid van het project een belangrijk uitgangspunt is wordt het masterplan opgesteld in nauwe samenwerking met de verschillende eigenaars.

(juni 2021)

Masterplan Oudestraat Bree

In opdracht van ontwikkelaar Vivo2 werkt PLOT een masterplan uit voor de site van het voormalige klooster Onze-Lieve-Vrouw-ter-rivieren in Bree. Het masterplan vormt het stedenbouwkundig kader om deze historisch waardevolle site te transformeren tot een unieke woonomgeving.

(mei 2021)

Begeleiding participatietraject beleidsplan Ruimte Hoogstraten

Plot begeleidt het participatietraject van het beleidsplan Ruimte van Hoogstraten. Het beleidsplan wordt opgemaakt door het planteam van IOK.

(april 2021)

Masterplan transformatiezone Leuven

In opdracht van een ontwikkelaar maakt PLOT een masterplan op voor een site binnen de transformatiezone langs de Aarschotsesteenweg.

(januari 2021)