Nieuws

Fietsgemeente 2024

Met trots kondigen we aan dat PLOT verantwoordelijk is voor de doorlichting van de 9 genomineerde gemeenten en steden voor de eervolle titel van Fietsgemeente/-stad 2024. Deze belangrijke opdracht voeren we uit in opdracht van het departement Mobiliteit en Openbare Werken en de VSV. Aan de hand van onze objectieve doorlichting worden de winnaars per categorie vastgesteld, die in het voorjaar bekendgemaakt zullen worden.

(november 2023)

Goedkeuring mobiliteitsplan Hechtel-Eksel

De gemeenteraad van Hechtel-Eksel heeft het mobiliteitsplan op 23 oktober goedgekeurd met een zeer ruime meerderheid: 19 voor, 1 onthouding en 1 tegen.

We zijn ervan overtuigd dat we, samen met de gemeente, een stip aan de horizon gezet hebben met een realistisch groeipad ernaar toe. Het resultaat is een sterk en werkbaar mobiliteitsplan dat effectief gebruikt zal worden.

(oktober 2023)

Mobiliteitscafés en online bevraging Lommel

De opmaak van het mobiliteitsplan van Lommel loopt als een sneltrein (of sneltram of trambus of …) waarbij we toch uitgebreid aandacht besteden aan participatie. In september en oktober deelden inwoners hun mening over de mobiliteit in Lommel. Dat kon zowel tijdens één van de mobiliteitscafés of via de online vragenlijst. De terugkoppeling naar de bewoners gebeurt in het voorjaar van 2024, samen met de concrete acties.

(oktober 2023)

Mobiliteit Tessenderlo centrum

Tessenderlo heeft PLOT de opdracht gegeven om na te denken over de mobiliteit in hun centrum. Hun mobiliteitsplan is nog recent (2020) maar de planningscontext en bijhorende inzichten zijn volop in verandering. Een hands-on project waarbij we creatief mogen zijn en onze ideeën in workshopvorm verder kunnen vormgeven.

(september 2023)

Open Oproep 4404 ‘Landschapsverbinding Genk centrum – Kattevennen’

Samen met Overlant, NUarchitectuur en Traqua heeft PLOT het winnende wedstrijdvoorstel voor de Open Oproep 4404 ‘Landschapsverbinding Genk centrum – Kattevennen’ ingediend. Naast het creeëren van één samenhangend park-vallei-systeem dat het centrum met het Nationaal Park verbindt vormen de trambus en het in vraag stellen van de verschillende mobiliteitsknopen een leuke bijkomende uitdaging.

(juli 2023)

PLOT-twist: Gijs is medevennoot

Sinds 1 juli 2023 hebben we een nieuwe verhaallijn aan (ons) PLOT toegevoegd. Na een jaar samenwerken is Gijs medevennoot geworden. Hoera!

(juli 2023)

Centrumbelevingsplan Peer

Samen met Overlant werkt PLOT een voorstel uit voor de herinrichting van het kernwinkelgebied van Peer-centrum. Het stadsbestuur heeft gekozen om eerst een co-designtraject te doorlopen met handelaars en horeca-uitbaters, bewoners, organisatoren van evenementen en bezoekers. Het co-designtraject moet resulteren in een breed gedragen schetsontwerp dat in een volgende fase wordt uitgevoerd. Het proces kan rekenen op subsidies van VLAIO ter ondersteuning van de duurzame bereikbaarheid van
kernen.

(mei 2023)

Mobiliteitsplan Lommel

De stad Lommel heeft PLOT gekozen als partner om hun nieuw mobiliteitsplan op te maken. Met een doorlooptijd van 1 jaar en een zeer uitgebreid participatietraject belooft dit een leuke uitdaging te worden. Door na de paasvakantie onmiddellijk drie workshops in één week te organiseren nemen we een vliegende start.

(maart 2023)

Begeleidingsopdracht uitrol projecten Bosbeekvallei

PLOT ondersteunt het Regionaal Landschap Kempen en Maasland bij de implementatie van acties om de Bosbeekvallei klimaatrobuuster te maken. Deze acties kunnen rekenen op subsidies van de Vlaamse Overheid die zijn toegekend ikv de Lokale Gebiedsdeal Droogte.

(januari 2023)

Poorten Kempenbroek en De Groote Heide

Samen met Fugzia onderzoekt PLOT hoe 4 toegangspoorten tot de natuurgrensparken Kempenbroek en De Groote Heide zich het best tot elkaar en tot hun ruimere omgeving verhouden. Welke kansen tot samenwerking zijn er en hoe kunnen de poorten tegelijk hun eigen identiteit versterken? Deze studieopdracht werd uitgeschreven door RLKM.

(januari 2023)

Expertenopdracht Impulsgebieden

Een impulsgebied is een gebied dat een belangrijke rol kan spelen in het optimaal functioneren van het Nationaal Park Hoge Kempen. Samen met Overlant onderzoekt PLOT hoe het concept ‘impulsgebied’ op het terrein vertaald kan worden. Deze studieopdracht werd uitgeschreven door het Departement Omgeving.

(december 2022)

Heraanleg markt Tessenderlo

Samen met Overlant heeft PLOT de wedstrijd visie voor het centrum van Tessenderlo gewonnen (een projectoproep Leefbuurten Vlaamse Bouwmeester). In een eerste stap zullen we op een participatieve manier een tijdelijke inrichting voor het marktplein uitwerken. Na de evaluatie van deze proefopstelling start het ontwerpproces voor de definitieve heraanleg van de Looise markt.

(december 2022)

Sneltoets mobiliteitsplan Hulshout

Voor de gemeente Hulshout zal PLOT samen met IOK een sneltoets opmaken voor hun gemeentelijk mobiliteitsplan (van 2005). PLOT wijkt hier af van de traditionele aanpak en zal in deze fase al tijd maken om zoveel mogelijk actoren te betrekken. Er wordt een workshop voorzien met de interne gemeentediensten, de bovenlokale overheden en buurgemeenten en een inloopmoment voor de bewoners en andere stakeholders. Op deze manier krijgen we snel (2 maanden) een duidelijk beeld van wat er leeft en waar de prioriteiten moeten liggen.

(december 2022)

Mobiliteitsstudie Betonac-site Melveren

In opdracht van Geosted zal PLOT een mobiliteitsstudie opmaken voor de voormalige Betonac-site in Melveren. De aangrenzende schoolomgeving zal een bijzonder aandachtspunt vormen in de uitwerking.

(oktober 2022)

Structuurschets Langegracht

In opdracht van de stad Peer werkt PLOT een structuurschets uit voor het woonuitbreidingsgebied ‘Langegracht’ in Wijchmaal. Op korte termijn zullen in – en aan de rand van – het woonuitbreidingsgebied enkele projecten gerealiseerd worden. Deze korte termijn projecten moeten gekaderd worden binnen een visie op de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied op (middel)lange termijn. De structuurschets zal deze visie op hoofdlijnen uitzetten.

(september 2022)

Mobiliteitsanalyse Jessa Ziekenhuis

Samen met The New Drive en Rebel zal PLOT een analyse maken van de huidige mobiliteitssituatie voor de 4 campussen van het Jessa Ziekenhuis. Naast een mobiscan zal er een brede personeelsbevraging plaatsvinden om vervolgens een mobiliteitsvisie en bijhorend actieplan op te maken. Doel is om niet op het nieuwe ziekenhuis te wachten om de mobiliteit van en naar het ziekenhuis te verbeteren.

(juni 2022)

Marktstudie Hasselt

Samen met Spatie en CityD-Wes onderzoekt PLOT of het haalbaar is om de wekelijkse markt van Hasselt van het Kolonel Dusartplein te verhuizen naar de binnenstad. PLOT neemt het mobiliteitsonderzoek voor zijn rekening.

(juni 2022)

Mobiliteitsvisie Centrum Bocholt

Voor de gemeente Bocholt zal PLOT een mobiliteitsvisie uitwerken voor het centrum. Zoals altijd zullen we dit op een participatieve manier opnemen.

(mei 2022)

Vijvers van Bellefroid

In Leuven hebben we met een breed consortium (Overlant, NU architectuuratelier, Bureau France, Erasmushogeschool, en Mieco Effect) de wedstrijd ‘masterplan voor de Vijvers van Bellefroid’ gewonnen.

(maart 2022)

2 projecten voor Kempens Landschap

Voor Kempens Landschap werken we projecten uit in Mol en Zandhoven. In Mol willen we door een participatief en ontwerptraject de vijftien Kapellekens sterker inbedden in de ruime context. Deze opdracht doen we samen met Overlant en Fugzia. In Zandhoven gaan we voor het domein ‘Domein Fatima’ partners en plaatselijke bewoners samenbrengen om het draagvlak en de impact van het park te verhogen.

(maart 2022)

Verkeersleefbaarheid Moorsel (Tervuren)

Eind april organiseren we i.s.m. Tervuren en de provincie Vlaams-Brabant een participatiedag met de inwoners van de deelgemeente Moorsel. Een fietsroute leidt ons langs bijzondere of kansrijke plekken waar we samen met de bewoners tot duurzame mobiliteits- en inrichtingsideeën willen komen. In mei starten we vervolgens met een aantal proefopstellingen om deze ideeën te testen.

(februari 2022)

Begeleiding communicatietraject Beerse

PLOT begeleidt het ontwerpteam van IOK bij de communicatie over de ontwikkeling van een wooninbreidingsgebied in Beerse.

(januari 2022)

Mobiliteitsplannen Hamont-Achel en Hechtel-Eksel

Plot is aangesteld om de mobiliteitsplannen van Hamont-Achel (i.s.m. Sweco) en Hechtel-Eksel te verbreden en verdiepen. We gaan deze mobiliteitsplannen op een andere manier benaderen dan de klassieke mobiliteitsplannen door te vertrekken vanuit ‘mobilteitswerven’. De inwoners van beide gemeenten worden betrokken als terreinexperten bij de opmaak van de plannen.

(december 2021)

Nieuw kantoor

We zijn verhuisd! Ons nieuw kantoor bevindt in de binnenstad van Leuven, vlak bij de Vismarkt. Zie contactpagina voor de details.

(november 2021)

Ontwerpopdracht heraanleg Thieffrylaan Mortsel

Samen met ARA en Landinzicht zal PLOT de Thieffrylaan heraanleggen. In een eerste stap wordt een structuurschets uitgewerkt, deze zal voorgelegd worden aan de omwonende. PLOT zal eveneens het mobiliteitsonderzoek uitvoeren.

(november 2021)

Vorselaar

De eerste bewonersvergadering voor de heraanleg van de Van de Wervelaan heeft veel eerste ideeën opgeleverd. We kijken uit naar de vervolgvergadering.

(oktober 2021)

Masterplan balsportenzaal Heverlee

De stad Leuven heeft de opdracht voor de opmaak van een masterplan voor een nieuwe sporthal tussen het Heilig Hart Instituut, UCLL en het militair domein gegund aan het team Spatie-PTA-PLOT.

(september 2021)

Subsidieaanvraag groenblauwe dooradering Maaseik

In opdracht van de stad Maaseik werkt PLOT een subsidiedossier uit voor de oproep ‘groenblauwe dooradering’ van de Vlaamse overheid. De stad schuift het ’t Eilandje in Neeroeteren als strategisch transformatieproject naar voor. In de omgeving van deze nieuwe poort tot het Nationaal Park Hoge Kempen liggen unieke kansen om groenblauwe dooraderingsprojecten te realiseren.

(augustus 2021)

Masterplan Varenwinkel

In opdracht van de gemeente Herselt werkt PLOT een masterplan uit voor het groene dorpspark in Varenwinkel. Omdat de haalbaarheid van het project een belangrijk uitgangspunt is wordt het masterplan opgesteld in nauwe samenwerking met de verschillende eigenaars.

(juni 2021)

Masterplan Oudestraat Bree

In opdracht van ontwikkelaar Vivo2 werkt PLOT een masterplan uit voor de site van het voormalige klooster Onze-Lieve-Vrouw-ter-rivieren in Bree. Het masterplan vormt het stedenbouwkundig kader om deze historisch waardevolle site te transformeren tot een unieke woonomgeving.

(mei 2021)

Begeleiding participatietraject beleidsplan Ruimte Hoogstraten

Plot begeleidt het participatietraject van het beleidsplan Ruimte van Hoogstraten. Het beleidsplan wordt opgemaakt door het planteam van IOK.

(april 2021)

Masterplan transformatiezone Leuven

In opdracht van een ontwikkelaar maakt PLOT een masterplan op voor een site binnen de transformatiezone langs de Aarschotsesteenweg.

(januari 2021)