Roel Stessens

Roel Stessens is ir.-Architect-stedenbouwkundige, gespecialiseerd in mobiliteit, infrastructuurontwerp, procesmanagement en participatie.

Roel is zijn professionele carrière begonnen bij de stad Leuven, hier was hij onder meer medeauteur van het eerste ruimtelijk structuurplan.

Roel was oprichtend vennoot van BUUR, een stedenbouwkundig bureau uit Leuven. Als gedelegeerd bestuurder nam hij het financieel en operationeel management op. Naast de rol als projectleider van diverse stedenbouwkundige projecten was hij binnen BUUR expert mobiliteit en infrastructuur. Door de groeiende complexiteit van deze projecten werd procesmanagement en participatie steeds belangrijker binnen deze rol als expert.

Om zich meer te kunnen toeleggen om het raakveld tussen mobiliteit, publieke ruimte, participatie en procesmanagement werd Roel in 2016 projectcoördinator bij de stad Leuven voor de implementatie van het nieuwe circulatieplan. Het circulatieplan werd ingevoerd vanaf augustus 2016. Door het circulatieplan niet als een louter verkeerskundig maar als een geïntegreerd participatief project te benaderen werd het een hefboom op diverse domeinen: verkeersveiligheid, inrichting publieke ruimte, gezondheid, buurtversterking, leefbaarheid, bereikbaarheid, erfgoed, toegankelijkheid, ontwikkelingsmogelijkheden en versterking van het handelsapparaat.

Na de beëindiging van zijn opdracht voor de stad Leuven heeft Roel samen Frank Geunes PLOT opgericht. PLOT is een adviesbureau in ruimtelijk management. Het ondersteunt overheden, bedrijven en architectenbureaus in stedenbouwkundige en mobiliteitsvraagstukken. Een geïntegreerde aanpak, participatie en procesregie op maat staan centraal. In Hechtel-Eksel en Hamont-Achel werkt hij het nieuwe mobiliteitsplan uit. In Leuven maakt hij samen met Robbrecht & Daem een masterplan uit voor een universiteitscampus en voor een aantal buurgemeenten van Leuven geeft hij vorm aan verkeersleefbaarheidsplannen vanuit een participatief traject. In Lommel is Roel projectcoördinator voor de implementatie van een nieuwe rondweg rond het centrum en projectleider voor de verder uitwerking van fietsboulevards naar het centrum. Recent heeft Roel samen met SWECO de unieke verantwoordingsnota’s uitgewerkt voor vier Hoppinpunten langs de Noord-Zuid Limburg.

Roel is eveneens gastdocent Ruimtelijke Ontwikkeling aan het departement mobiliteitswetenschappen (UHasselt) en wordt regelmatig gevraagd voor lezingen en workshops in binnen- en buitenland. Tenslotte is Roel lid van de jury “Kom op voor je wijk” van de stad Leuven. Verschillende participatieve projecten worden hier opgezet met vaak coproductie rond publieke ruimte en mobiliteit als insteek.