Gijs Dayers

Gijs Dayers komt uit de eerste lichting ‘Master Verkeerskunde’ van de Universiteit Hasselt. Na zijn studies heeft hij 4 jaar bij Antea Group (eerst nog Soresma) gewerkt. Tijdens de beginperiode werd hij zeer breed ingeschakeld zodat hij de kans kreeg te ontdekken waar zijn interesses en sterktes lagen. Zo werkte hij mee aan diverse mobiliteitsplannen, infrastructuurprojecten, MER’s en MOBER’s. Geleidelijk aan verschoof zijn focus naar mobiliteitsplanning en infrastructuurprojecten. Het is in deze periode dat Gijs ontdekte dat hij energie haalt uit vraagstukken met een grote menselijke component. Zo haalde hij veel voldoening uit de startnota van het fietspadenproject Diest – Scherpen-Heuvel-Zichem – Tessenderlo – Laakdal waarbij hij als jonge projectleider 4 gemeenten, 3 provincies en een wirwar aan Vlaamse overheidsinstanties op 1 lijn kreeg. 

In 2014 begon Gijs bij de Vlaamse Overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken, als mobiliteitsbegeleider in de regio Noord-Limburg. In deze rol, die hij 5 jaar heeft mogen uitvoeren, bestond zijn taak hoofdzakelijk uit het opvolgen, bijsturen en goedkeuren van mobiliteitsplannen, masterplannen, infrastructuurprojecten en MER en RUP’s. Hierbij kroop Gijs vaak in de rol van bemiddelaar waarbij hij steevast op zoek ging naar een evenwichtige oplossing. In deze zoektocht probeerde hij de partners steeds uit te dagen om het niveau nog hoger te krijgen waarbij hij gemaakte keuzes onderbouwd in vraag durfde stellen. In de loop der jaren creëerde hij op deze manier een vertrouwensband met zowel de gemeentes als de bovenlokale actoren.  

In 2019, met de komst van de vervoerregiowerking, veranderde zijn functie naar ‘Regionaal Beleidsmedewerker Mobiliteit Vervoerregio Limburg’ en werd het Maasland aan zijn werkregio toegevoegd. Inhoudelijk verschoof de focus van het lokale naar het regionale niveau met als grootste projecten het uitwerken van Basisbereikbaarheid en het Regionaal Mobiliteitsplan Limburg. Hierdoor kreeg Gijs een duidelijk beeld van de mobiliteitsuitdagingen in Limburg maar ook in de aangrenzende gebieden.  

Sinds juni 2020 werd Gijs zijn takenpakket nog uitgebreid met de taak als voorzitter Team MOW. Hierbij was het zijn verantwoordelijkheid om binnen de vervoerregio Limburg vanuit heel MOW (Beleid, AWV, De Lijn, DWV, DVW) met 1 stem te spreken. Hierdoor heeft Gijs een goed beeld van de interne werking van de verschillende organisaties en kan hij beter anticiperen op mogelijke problemen.  

Naast de ‘hoofdtaak’ van de vervoerregio was Gijs de laatste jaren nauw betrokken bij het Complex Project Noord-Zuid Limburg, Spartacuslijnen 2 en 3, de fietssnelwegen F71, F74 en F76 en de uitrol en vormgeving van Hoppinpunten. Daarnaast heeft hij sterk ingezet op de grensoverschrijdende werking door nauw samen te werken met de Nederlandse provincies Limburg en Noord-Brabant. Deze samenwerking zette zich onder andere voort in de startnota F71 fietssnelweg Mol – Pelt – Weert waar Gijs projectleider van was. Tijdens de opmaak van deze startnota en tijdens werkvergaderingen over concrete projecten op gemeentelijk niveau groeide het verlangen om zelf terug projecten te kunnen vastnemen.  

Daarom zal Gijs zich vanaf 1 april bij PLOT vervoegen. Zijn interesse in PLOT is ontstaan door elkaar tegen te komen in projecten. In PLOT vindt Gijs het antwoord op zijn zoektocht naar gelijkgezinden die op een vernieuwende en dynamische manier, met maatwerk en echt projecteigenaarschap, hun projecten van a tot z in handen nemen. Doorslaggevend in zijn keuze is de manier waarop PLOT steevast opzoek gaat naar een breed gedragen oplossing en bijgevolg participatie hoog in het vaandel draagt.  

Naast zijn breed netwerk en inkijk in de werking van organisaties neemt Gijs een hoop ervaring mee in mobiliteitsdossiers allerhande. Door zijn jarenlange inzet als sparringpartner voor de gemeenten en als vast lid van de projectstuurgroepen en audit commissies kijkt Gijs met een zeer ruime blik naar het mobiliteitslandschap. Daarnaast is hij zich voortdurend blijven bijscholen met extra aandacht voor zijn passie, de fiets. Door zijn inzet als vrijwilliger bij de dorpsraad van Bolderberg en fietsersbond Heusden-Zolder werkt hij reeds enkele jaren samen met de gemeente om stap voor stap aan een leefbaarder Heusden-Zolder te werken.