Frank Geunes

Na zijn architectuurstudies aan het Provinciaal Hoger Architectuursinstituut van Diepenbeek, vervolledigde Frank Geunes (°1974) zijn opleiding aan de Universiteiten van Gent en Leuven, waar hij de diploma’s behaalde van “Gediplomeerde in de aanvullende studies in de ruimtelijke planning” (1998) en “Geaggregeerde in de Gespecialiseerde studies Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening” (1999).

Tussen 1999 en 2004 werkte Frank voor de dienst ruimtelijke planning van de stad Leuven waar hij meewerkte aan de opmaak van het Ruimtelijk Structuurplan en aan de realisatie van tal van strategische stadsprojecten. Tevens was hij verantwoordelijk voor de opmaak van het plannenregister van de stad en was hij coördinator voor de GIS-applicatie van de dienst ruimtelijke planning.

In 2004 maakte Frank de overstap naar het ontwerpteam Johan Van Reeth. In 2006 wordt hij stichtend vennoot en bestuurder van BUUR. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de opdrachtenprospectie en voor de projecten van BUUR in Limburg. In het kader van deze projecten trad hij op als projectleider voor de opmaak van tal van ruimtelijke uitvoeringsplannen, verkavelingsplannen en masterplannen. Tussen 2010 en 2014 was Frank ook extern adviseur voor het Limburgse Centrum Duurzaam Bouwen.

In 2014 zette Frank een stap terug als vennoot van BUUR, en in 2016 ging hij aan de slag als zelfstandig stedenbouwkundige en projectbegeleider. Hij richtte zich hierbij op het begeleiden van overheden en particulieren bij het realiseren van complexe en vernieuwende stedenbouwkundige en landschappelijke projecten.

Om een bredere, meer geïntegreerde benadering van ruimtelijke projecten te kunnen aanbieden, richt Frank in 2018 samen met Roel Stessens PLOT op. PLOT is een adviesbureau in ruimtelijk management. Het ondersteunt overheden en architectenbureaus in stedenbouwkundige én mobiliteitsvraagstukken. In de projecten van PLOT komen deze beide domeinen vaak samen. Een geïntegreerde aanpak, participatie en procesregie op maat staan dan ook centraal.

In opdracht van het Departement Omgeving, VMM en ANB coördineerde Frank voor PLOT het participatief proces en het ontwerpend onderzoek (uitgevoerd door Delva Landscape Architects) voor de Bosbeekvallei. Dit project situeert zich op het raakvlak van mobiliteit, waterbeheersing, natuurontwikkeling, recreatie en ruimtelijke planning. Daarnaast treedt PLOT op als extern deskundige voor de proces en inspraakbegeleiding van de ruimtelijke projecten van IOK. Via deze brede opdrachten heeft PLOT een breed netwerk van opdrachtgevers en contacten uitgebouwd. Frank is al jaren projectleider voor het raamcontract ruimtelijk beleid voor de stad Hamont-Achel.

Frank zetelt in de kwaliteitskamer en GECORO van Peer en is voorzitter van de kwaliteitskamer van Lommel. Daarnaast zetelt hij regelmatig in jury’s voor de beoordeling van stedenbouwkundige projecten en architectuurprojecten in verschillende Noord-Limburgse gemeenten.