Uitrol projecten Bosbeek

Uitrol projecten in het stroomdal Bosbeek i.k.v. de Lokale Gebiedsdeal Droogte

Opdrachtgever: Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM)

Periode: 2023 Р…

Contactpersoon opdrachtgever: Luc Flipkens (Regionaal Landschap Kempen en Maasland)

Stroomdal Bosbeek 0_tijdspad
Stroomdal Bosbeek 1_situering
Stroomdal Bosbeek 2_situering As
Stroomdal Bosbeek 3_foto’s As
Stroomdal Bosbeek 4_situering Oudsbergen
Stroomdal Bosbeek 5_foto’s Oudsbergen
Stroomdal Bosbeek 6_situering Maaseik
Stroomdal Bosbeek 7_ foto’s Maaseik
Stroomdal Bosbeek 8_situering Maaseik
Stroomdal Bosbeek 9_foto’s Maaseik
previous arrow
next arrow

Samen met RLKM werkte PLOT een subsidiedossier uit voor het stroomdal Bosbeek in het kader van de Lokale Gebiedsdeal Droogte. Vanuit Vlaanderen werd voor bijna 1,4 mio euro subsidies ter beschikking gesteld om de (omgeving van) de Bosbeek klimaatrobuuster te maken.

Het gaat concreet om 4 deelprojecten op het grondgebied van de gemeente As (brongebied van de Bosbeek), van de gemeente Oudsbergen (toegang tot de vallei van de Kleinebeek) en van de gemeente Maaseik (Bosbessenplein in Opoeteren en de landschappelijke verbinding ter hoogte van de Kasteelstraat). De ingrepen op het terrein omvatten onder andere (complexe) onthardingsprojecten, het realiseren van waterretentiezones en het verbeteren van de toegankelijkheid van de beekvallei. Het is de ambitie om de deelprojecten te realiseren voor de zomer van 2026. PLOT neemt samen met RLKM de rol op van overkoepelend projectcoördinator.