Structuurschets voor een wooninbreidingsproject in de Bomerstraat in Peer

Opdrachtgever: particulier

Periode: 2022 – 2023

Bomerstraat 0_Situering
Bomerstraat 1_Situering
Bomerstraat 2_bestaande toestand
Bomerstraat 8_volume
Bomerstraat 9_volume
previous arrow
next arrow

De Bomerstraat in Peer verbindt de historische stadskern met de Dommelvallei, en ontsluit het kerkhof van Peer. Het projectgebied ligt op het raakvlak van deze drie ruimtelijke entiteiten en markeert de overgang tussen bebouwde en open ruimte.

In opdracht van de eigenaar werkte plot een structuurschets uit voor het projectgebied. Een publieke wandelroute tussen Dommelvallei en kerkhof over het projectgebied bepaalt de oriëntatie van de nieuwe bebouwing. Het projectgebied wordt zo ingezet als een schakel die de Dommelvallei en het kerkhof nauwer met elkaar verbindt en als het sluitstuk van de lintbebouwing in de Bomerstraat.