Structuurschets binnengebied Teutenlaan

Teutenlaan 1_ Situering_website
Teutenlaan 2_ plan_website
Teutenlaan 4_ Concept_website
Teutenlaan 7_ 3D beeld_website
Teutenlaan 8_ Impressie_website
Teutenlaan 9_ Impressie_website
previous arrow
next arrow

Opdrachtgever: stad Peer

Periode: januari-februari 2021

Het binnengebied Teutenlaan is het laatste grote wooninbreidingsgebied in de landelijke dorpskern van Kleine Brogel (Peer). Verschillende ontwikkelaars hebben voor dit gebied reeds ontwerpen opgemaakt, maar deze vervallen steeds in een klassieke verkaveling. De stad Peer wenst echter een alternatieve en meer kwalitatieve ontwikkeling te realiseren die zich niettemin inpast in de context van het dorp. Ze vraagt aan PLOT om een structuurschets op te maken om het overleg met de ontwikkelaar terug op de sporen te krijgen.

In de structuurschets wordt rekening gehouden met de randvoorwaarden waaronder de ontsluiting en fasering, maar er wordt afgestapt van de ‘straat’ als structurerende drager voor de woonontwikkeling. In plaats daarvan worden de woningen geschakeld rond collectieve en verkeersvrije ‘erven’. De wagen wordt aan de rand – op wandelafstand van de woningen – geparkeerd in collectieve carports.

De woningen worden onderling geschakeld onder één kap waardoor de versnippering van de buitenruimte tot een minimum beperkt kan blijven. De woningen worden met hun voor- of achtertuin geschakeld aan de collectieve erven, waardoor de traditionele opdeling tussen publiek en privaat bewust vervaagt.