Rondweg Lommel

rondweg lommel
rondweg lommel 2
collage1_kruispuntkloosterstraat_na_herwerking2
collage3_tussenMolenstraatenKoningstraat_na
onderzoeksnedesnaWG3
collage4_naKoningstraat_na_herwerking
previous arrow
next arrow

Opdrachtgever: Stad Lommel

Periode: 2019-…

In samenwerking met: SWECO

De Rondweg is een nieuwe verzamelweg rond het centrum van Lommel op de wegzate van bestaande woonstraten. De Rondweg moet het kerngebied ontlasten van doorgaand verkeer en een nieuwe ruimtelijke en verkeerskundige structuur vormen in een groeiende stad.

Het project van de Rondweg is opgestart in 2009 en kende een moeilijk procesverloop. In een eerste stap werd het project ingebed in een brede visie en beleidskader. Vervolgens werd het ontwerp samenspraak met SWECO herdacht. Eveneens werd een strategie inzake gronverwervingen uitgewerkt.

De communicatie gebeurde getrapt. Eerst werden de onmiddellijk omwonenden geconsulteerd, in een volgende stap werden alle inwoners van de stad betrokken.