Raamcontract begeleiding ruimtelijk beleid Hamont-Achel

RHA 1_ luchtfoto centrum_website
RHA 2_ dronebeeld centrum_website
RHA 3_ RUP_website
RHA 4_ Structuurschets_website
RHA 5_masterplan_website
previous arrow
next arrow

Opdrachtgever: Stad Hamont-Achel

Periode: februari 2017 – …

Sinds 2017 ondersteunt Frank Geunes de gemeente Hamont-Achel in het uitzetten van haar ruimtelijk beleid. Deze opdracht omvat verschillende taken zoals het uitwerken van masterplannen en structuurschetsen, het voorbereiden en modereren van infomomenten, het ondersteunen van de dienst stadsontwikkeling bij het schrijven van adviezen…

De nieuwe bestuursploeg die na de verkiezingen van 2018 aan de macht kwam, legde haar prioriteit bij het herzien van het masterplan en de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen voor Hamont-centrum. PLOT nam het masterplan onder de loep en werkte voor verschillende wooninbreidingsprojecten een inrichtingsschets uit. Ook enkele strategische sites in Hamont-centrum zoals de Wal, Bernard Kemp, de stationsomgeving en Achelpoort werden verder onderzocht. Dit alles binnen een overkoepelende structuurschets waarin de ruimtelijke visie voor het volledige centrum op hoofdlijnen wordt uitgezet.

Deze structuurschets en inrichtingsschetsen vormen de basis voor de herziening/opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen door SWECO.