Participatietraject ontsluiting tumuli Gutschoven en Vechmaal

Tumuli 1_ Situering_website
Tumuli 2_ situering Gutschoven_website
Tumuli 3_ Gutschoven_website
Tumuli 4_ situering Vechmaal_website
Tumuli 5_Vechmaal_website
Tumuli 6_ Poster_website
Tumuli 8_ Workshop_website
Tumuli 9_ fietsroutenetwerk_website
Tumuli 10_ Romeinse laag_website
Tumuli 12_ Routing_website
previous arrow
next arrow

Opdrachtgever: Provincie Limburg

Periode: oktober 2019 – november 2020

Temidden van het uitgestrekte Haspengouwse landbouwlandschap van de gemeente Heers liggen twee Gallo- Romeinse tumuli. Beide grafheuvels zijn beschermd als monument en liggen in een beschermd dorpsgezicht. De eigenaar, de provincie Limburg, wil de ontsluiting van beide sites optimaliseren met als doel een breder publiek te  bereiken en dit zowel op lokaal, provinciaal als Vlaams niveau.

De provincie Limburg wenst van bij de aanvang rekening te houden met de wensen en de noden van de stakeholders. Daarom wordt ervoor gekozen om een participatief traject te doorlopen waarbij zowel de betrokken overheidsinstanties, de landeigenaars, de pachters en de brede bevolking van Heers betrokken worden. 

Plot werkt het participatief traject uit en vat de neerslag ervan samen in een projectdefinitie.

Deze projectdefinitie omvat een ruimtelijke  visie, de specifieke toeristisch-economische invulling van de beide sites en een oplijsting van de harde en zachte  randvoorwaarden.

De projectdefinitie zal in een vervolgtraject de basis vormen van een nieuwe ontwerpoproep voor de ontsluitingsontwerpen van de twee Gallo-Romeinse tumuli.