Participatietraject en opmaak schetsontwerp voor de 15 Kapellekens in Mol

Opdrachtgever: Kempens Landschap en gemeente Mol

Periode: 2022 – 2023

Studiebudget: 11.390 € excl. BTW (deel participatie)

Contactpersoon opdrachtgever: Sophie Dillen (Kempens Landschap)

Kapellekens 0_beeld
Kapellekens 2_bestaande toestand
Kapellekens 4_Flyer
Kapellekens 6_Ontwerp
Kapellekens 8_infodragers
Kapellekens 10_workshop 1
Kapellekens 11_workshop 2
Kapellekens 2_bestaande toestand
previous arrow
next arrow

Samen met de landschapsarchitecten van Overlant en de scenografen van Fugzia werkte PLOT een schetsontwerp uit voor de 15 Kapellekens in Achterbos (Mol). Kempens Landschap en de gemeente Mol wilden de wat onderkomen kapellekens opwaarderen en terug een betekenisvolle plaats te geven in de gemeenschap van Achterbos. Het was belangrijk voor de opdrachtgevers om de lokale bewoners en verenigingen hierbij nauw te betrekken.

In een eerste workshop, georganiseerd door PLOT, werden de verhalen verbonden aan de geschiedenis van de 15 kapellekens naar boven gebracht. Het ging hierbij zowel om historische feiten als kleine, alledaagse anekdotes. Daarnaast werd nagedacht over de inbedding van 15 kapellekens in hun omgeving. De rust van dit hoog gewaardeerde wandelbos moest immers gevrijwaard blijven.

In het vervolgtraject werd door Overlant een structuurschets voor de ruimere omgeving en een schetsontwerp voor de 15 kapellekens uitgewerkt. Aan de hand van infopanelen en een mobiele app – ontwikkeld door Fugzia – kunnen de verhalen van de 15 kapellekens met het brede publiek gedeeld worden. Dit alles in een heldere huisstijl die ook de Fugzia ontwikkeld werd.

Tijdens het vervolgtraject werden door PLOT nog twee participatieve workshops georganiseerd. Het afsluitende infomoment voor de bewoners van Achterbos zal binnenkort plaatsvinden.