Participatie- en ontsluitingstraject erfgoedsite: Holsteen – rendierjagerskamp

20190604_Holsteen_flyer_website
Holsteen 1_situering_website
Holsteen 2_routing_website
Holsteen 4_workshop_website
Holsteen 5_tijdslijn_website
Holsteen 6_rendierjagers_website
Holsteen 7_rendierjagers_website
Holsteen 8_mammoet_website
Pine forest being cut down turning into a dry lifeless field
Holsteen 10_polijststeen_website
Holsteen 11_terreinbezoek_website
Holsteen 12_terreinbezoek_website
previous arrow
next arrow

Opdrachtgever: gemeente Zonhoven

Periode: mei 2019 – juni 2020

In samenwerking met: Fugzia, Overlant

De Holsteen is een verzamelnaam voor acht grote zandstenen die door de prehistorische mens gebruikt werden voor het polijsten van stenen werktuigen en wapens. Op een boogscheut van de Holsteen bevindt zich de site van het ‘rendierjagerskamp’. Zo een 10.000 jaar geleden trokken jagers-verzamelaars op deze plaats een tijdelijke kampement op. De sporen hiervan zijn in de jaren 90 van de vorige eeuw ontdekt.

De gemeente Zonhoven wil de beide sites op een creatieve manier ontsluiten met respect voor natuur en cultuur, rekening houdend met de voorwaarden opgelegd door het Agentschap Natuur en Bos en het Agentschap Onroerend Erfgoed. PLOT werkte samen met de landschapsarchitecten van Overlant en de ontwerpers van FUGZIA een voorontwerp uit. PLOT stond uit voor de procesbegeleiding en voor het participatietraject dat moest zorgen voor voldoende draagvlak bij alle betrokken partijen en geïnteresseerden en dit zowel op lokaal als bovenlokaal niveau.