Nieuws

 

Verkeersleefbaarheidsplan Sint-Joris-Weert

Voor de deelkern Sint-Joris-Weert zal PLOT een plan en participatieproces uitwerken om de verkeersleefbaar te verbeteren. Opdrachtgever is de gemeente Oud-Heverlee.

Campus Redingensite Leuven

Samen met Robbrecht & Daem en DierendonckBlancke heeft PLOT de competitie gewonnen voor de bouw van een nieuwe campus voor de KULeuven in de binnenstad van Leuven. PLOT zal instaan voor de opmaak van het masterplan en de mobiliteitsvisie.

Mobipunt Spartacus L18

In opdracht van de stad Peer onderzoekt PLOT de haalbaarheid van de realisatie van een mobipunt langsheen het Spartacus-tracé op de voormalige spoorlijn L18.

Transformatiezone Wilsele-Putkapel

In het nieuwe ruimtelijk structuurplan heeft de stad Leuven een nieuw instrument geïntroduceerd om laag-kwalitatieve gebieden in het woonweefsel te transformeren: de transformatiezones. PLOT zal in opdracht van een privaat ontwikkelaar, voor de eerste transformatiezone in Leuven, participatief een plan uitwerken. 

Projectcoördinator Bereikbaar en Levendig Lommel

PLOT  is door de stad Lommel aangesteld als projectcoördinator voor de realisatie van een aantal belangrijke infrastructuurprojecten om het centrum van de stad bereikbaar en levendig te houden. Zie ook: https://www.lommel.be/project/29/herinrichting-koning-albertlaan-en-koningin-astridlaan

 

Brouwerij 3 Fonteinen

Robbrecht en Daem Architecten i.s.m. PLOT is aangesteld voor de opmaak van een masterplan en de realisatie van een nieuwe brouwerij met bezoekerscentrum in Lot (Beersel).  Foto HLN

Participatietraject ontsluiting tumuli

In Gutschoven en Vechmaal, deelgemeenten van Heers, liggen twee Gallo-Romeinse grafheuvels of tumuli. De provincie Limburg wil de ontsluiting van de beide tumuli optimaliseren met als doel meer publiek bereiken. Samen met de provincie Limburg zet PLOT een participatief traject op met alle betrokken partijen om tot een gedragen projectdefinitie te komen. Deze projectdefinitie moet het kader vormen voor de uitwerking van een ontwerp voor de beide tumuli. 

Holsteensite

PLOT is samen met Fugzia en Overlant door de gemeente Zonhoven aangesteld voor de uitwerking van een participatie en ontsluitingstraject van de erfgoedsite ‘Holsteen – Rendierjagerskamp’.

 

Landinrichtingsplan Roosterbeek

Samen met Delva Landscape maakt PLOT een landinrichtingsplan voor het multifunctioneel landschap van de Roosterbeek in Zonhoven. 

 

Mobiliteitsonderzoek Campus Sint-Elisabeth

PLOT is door de stad Peer aangesteld om een mobiliteitsonderzoek uit te voeren voor de afwikkeling van het busverkeer op de campus Sint-Elisabeth .

 

Intendant voor de Vaartkom

Plot is aangesteld als intendant voor de Vaartkom in Leuven. Samen met Jan Boelen,  zal Plot de verschillende actoren in de Vaartkom  ondersteunen in  de verdere ontwikkeling, uitvoering, uitbouw en realisatie van het project Vaartopia.