Mobiliteitsvisie Centrum Bocholt

Bocholt (0)
Bocholt (1)
Bocholt (2)
Bocholt (3)
Bocholt (4)
previous arrow
next arrow

Opdrachtgever: Gemeente Bocholt

Periode: 2022-2023

PLOT is aangesteld voor het uitwerken van een mobiliteitsvisie voor het centrum van Bocholt met extra aandacht voor de as Kerkplein – Passantenplein.

Door de stakeholders en bewoners al in de eerste fase te betrekken werd het onderzoeksgebied al snel na de start van de opdracht uitgebreid. Waar de oorspronkelijke opdracht de focus legde op de centrum as ‘Kerkplein – Passantenplein’ werd dankzij de uitgebreide participatie deze as verlengd tot sportzone Damburg en werd de as Kaulillerweg – Dorpsstraat – Breeërweg toegevoegd.

De mobiliteitsvisie voor het gehele centrum heeft ondertussen vorm gekregen en is verfijnd na een intensieve workshop met de bewoners. De volgende stap is om het voorkeursscenario door middel van een aantal proefopstellingen te testen. Als ze positief beoordeeld worden zullen ze kunnen blijven staan in afwachting van hun definitieve inrichting. Na afronding van de proefopstellingen finaliseren we de strategische visie en maken we een structuurschets op. Als laatste stap werken we een duidelijk actieplan met concrete afspraken uit zodat het project ook daadwerkelijk gerealiseerd zal worden.

Parallel aan het uitwerken van de mobiliteitsvisie wordt er een raamwerkkaart opgemaakt. Hierin onderzoeken we op welke manier het centrum verbonden kan worden met het buitengebied en hoe we de wijken kunnen verbinden met de voorzieningen van het centrum.