Mobiliteitsplan Hechtel-Eksel

Hechtel-Eksel (0)
Hechtel-Eksel (1)
Hechtel-Eksel (2)
Hechtel-Eksel (3)
Hechtel-Eksel (4)
Hechtel-Eksel (5)
previous arrow
next arrow

Opdrachtgever: Gemeente Hechtel-Eksel

Periode: 2022-2023

De gemeente Hechtel-Eksel heeft PLOT aangesteld voor een upgrade van hun mobiliteitsplan (spoor 2: verbreden-verdiepen).

Ook voor dit project hebben we van bij de start teruggegrepen naar onze kenmerkende participatie-aanpak. Om de bewoners op een laagdrempelige manier te betrekken werden de thema’s vertaald naar concrete mobiliteitswerven, met resultaat! Terwijl er in de sneltoets nergens melding gemaakt werd van sluipverkeer kwam dit als het hoofdthema naar voren uit de inloopdag voor bewoners. Tijdens de workshop in de uitwerkingsfase vormden de sluiproutes een belangrijke kapstok om de andere thema’s aan op te hangen. Door hiernaar terug te grijpen slaagden we erin om de voorgestelde scenario’s voldoende tastbaar te maken voor de deelnemers.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de uitwerkingsnota en houden we ons klaar om een paar dagen op het gemeentehuis te gaan werken om zo voldoende tijd te maken om de keuzes voor het beleidsplan door te nemen.