Mobiliteitsonderzoek Campus Sint-Elisabeth

Sint Elisabeth 1_luchtfoto
Sint Elisabeth 2_terreinfoto
Sint Elisabeth 3_variantenonderzoek
Sint Elisabeth 4_variantenonderzoek
Sint Elisabeth 5_variantenonderzoek
previous arrow
next arrow

Opdrachtgever: Stad Peer

Periode: 2018 – 2019

Campus Sint-Elisabeth is de overkoepelende naam voor een begeleidingscentrum, een lagere school en een middelbare school voor jongeren en volwassenen met een handicap of karakterstoornis. De campus is ingebed in een woonwijk in de dorpskern van Wijchmaal. De impact van de campus op de omgeving op het vlak van mobiliteit is groot, aangezien het merendeel van de leerlingen dagelijks met de bus naar school gebracht wordt. Het masterplan dat door de stad Peer werd opgemaakt en de inbedding van de campus in de buurt moest bevorderen, riep veel weerstand op bij de buurtbewoners.

Om de mobiliteitsknoop te ontwarren voerde PLOT in opdracht van de stad Peer een mobiliteitsonderzoek uit. Verschillende scenario‚Äôs werden op hun haalbaarheid onderzocht en via een gerichte trechtering werd uiteindelijke een voorkeursscenario weerhouden dat in een proefopstelling werd uitgetest. Het voorkeursscenario vormde ook de basis voor verder overleg met AWV om de lichtenregeling op de N73 aan te passen.