Masterplan Redingensite

Redingen0
20210114 Structuurschema’s Leuven
redingen1
20210114 Structuurschema’s Redingensite
previous arrow
next arrow

In opdracht van: Stad Leuven & KULeuven

In samenwerking met: Robbrecht&Daem Architecten en DierendonckBlanke Architecten

Periode: februari 2020 – …

De Redingensite is één van de laatste grote ontwikkelingsgebieden in de binnenstad van Leuven. De stad Leuven en KU Leuven hebben de ambitie om hier een campus te realiseren, gekoppeld aan een stedelijk park tussen twee armen van de Dijle.

De opdracht voor de opmaak van het masterplan en het ontwerp van de campus werd gegund aan een breed ontwerpteam samengebracht door de architecten Robbrecht & Daem | DierendockBlancke. PLOT is verantwoordelijk voor de opmaak van het mobiliteitsonderzoek, de MER-screening, MOBER en ondersteunt de opmaak van het masterplan. Tijdens de fase masterplan nemen we samen met DierendockBlancke de rol op van projectleider en staan mee in voor het procesmanagement.

Het project heeft vele uitdagingen: een oplossing geven aan de mobiliteitsuitdagingen; het opnemen van waardevol erfgoed in het plan; een verduurzaming, opwaardering en uitbreiding van het openbaar domein, met de integratie van het Dijle-eiland (vandaag parking) en doorwaadbaarheid van de nieuwe campus; realisatie van het Dijlepad tussen Heverlee en de Vaartkom van Leuven; een ruimtelijk geïntegreerd ontwerp maken voor de nieuwe campus en het betrekken van stakeholders en buurtbewoners bij het ontwerptraject.