Conceptstudie toeristisch-recreatieve route tussen Peer en Houthalen-Helchteren

20210401 Synthese_website
Helchterensedijk 3_website
Helchterensedijk 5_principesnede_website
Helchterensedijk 4_principesnede_website
Helchterensedijk 6_situering rustplek_website
Helchterensedijk 7_bestaande toestand rustplek_website
Helchterensedijk 8_ontwerp rustplek_wesbite
Helchterensedijk 9_ontwerp zitelement_website
previous arrow
next arrow

Opdrachtgever: stad Peer, gemeente Houthalen-Helchteren

Periode: maart 2021 – mei 2021

De Helchterensedijk is een lokale weg die de N74 in Houthalen-Helchteren verbindt met het centrum van Peer. De weg wordt intensief gebruikt als sluiproute. De gemeenten Houthalen-Helchteren en Peer willen maximaal inzetten op de toeristische potenties van de Helchterensedijk als schakel in het recreatieve fietsroutenetwerk tussen de beide gemeenten. PLOT werkte in een conceptstudie een aantal ingrepen uit om het sluipverkeer tegen te gaan, de functie als landbouwweg te vrijwaren en de belevingswaarde voor recreanten te verhogen. De conceptstudie vormde de basis om het beleid van de beide buurgemeenten verder op elkaar af te stemmen.