Atelier multifunctioneel landschap Roosterbeek

Roosterbeek 1_situering
Roosterbeek 2_watersnood
Roosterbeek 3_workshop
Roosterbeek 4_Pilootprojecten
Roosterbeek 5_Isometriën
Roosterbeek 6_Isometriën
previous arrow
next arrow

Opdrachtgever: Departement Omgeving

Periode: 2016 – 2018

In opdracht van het Departement Omgeving (projectwerking T.OP Limburg) werd in 2016 – 2017 een onderzoeksproject ‘Atelier Multifunctioneel Landschap Roosterbeek’ uitgeschreven. Voor de uitwerking van deze opdracht werkte Frank Geunes samen met het multidisciplinaire ontwerpteam Delva Landscape Architects (DLA) – Plusoffice Architects – Witteveen en Bos.

Het onderzoeksgebied omvatte het valleigebied van de Roosterbeek van de Teut in het oosten doorheen het centrum van Zonhoven tot aan het Vijverkerngebied in het westen. Uit een maatschappelijke kosten- batenanalyse, gebaseerd op de ecosysteemdiensten die de vallei levert, werden drie pilootgebieden geselecteerd waarvoor gebiedsgerichte ingrepen werden uitgewerkt.