Curriculum Vitae Roel Stessens

Persoonlijke gegevens

 • Geboortedatum: 20 januari 1975
 • Nationaliteit: Belg
 • Burgerlijke stand: Gehuwd, 2 kinderen
 • Adres: Middelweg 28 | 3001 HEVERLEE
 • Telefoon: 0468 20 01 75

Opleidingen

 • 2000 – 2001 GGS Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (KU Leuven)
 • 1994 – 2000 Burgerlijk Ingenieur – Architect (KU Leuven)

Professioneel

 • 2018 – … Medeoprichter PLOT | Ruimtelijk Management
 • 2015 – 2018 Gastdocent departement mobiliteitswetenschappen, UHasselt
 • 2016 – 2018 Projectcoördinator Circulatieplan, Stad Leuven, Dienst Mobiliteit
 • 2015 – 2016 Curator kunstproject stad Lommel | Gijs Van Vaerenberg
 • 2006 – 2016 Mede-oprichtend vennoot BUUR:
  • Gedelegeerd bestuurder
  • Financieel en operationeel bestuurder
  • Senior projectleider mobiliteit en infrastructuur
 • 2005 – 2007 Medeoprichter TV WESP
 • 2003 – 2006 Medewerker Ontwerpteam Johan Van Reeth
 • 2001 – 2004 Ambtenaar Stad Leuven, Dienst Ruimtelijke Planning

Bijkomende professionele ervaringen

 • Ingeschreven register ruimtelijke planners
 • Lid kwaliteitskamer gebiedsgerichte werking stad Leuven (2018-…)
 • Lid GECORO Leuven (2013 – 2016)
 • Begeleiding en jury maakleerplek, Architectuuropdracht 4A constructief/infrastructure ontwerp, Master in de ingenieurswetenschappen, KULeuven (2018)
 • Brainstormdag centrumontwikkeling en -mobiliteit, Lommel (2019)
 • Lezing en jury afstudeerprojecten departement architectuur Bauhaus, Weimar (D) (2014)
 • Panellid change makers event met Brent Toderian, Leuven Mindgate 20.03.2019
 • Lezing “Veilige schoolomgevingen” studiedag schoolomgeving 2.0, Leuven, 16.01.17
 • Lezing “Vaartopia, creatieve broedplaats langs de Vaartkom”, Belgian Woodworker, Leuven, 20.06.18
 • Lezing “parking as a tool to change the city”, polis-crow-epa workshop, Rotterdam, 19.09.17
 • Lezing “Verkeerscirculatieplan in Leuven zorgt voor opwaardering publieke ruimte”, Belgisch wegengencongres, Brussel, 04.10.1

Projecten PLOT

 • Redingensite Leuven: opmaak van een masterplan en mobilteitsonderzoek voor de realisatie van een nieuwe universiteitscampus i.s.m. Robbrecht & Daem en DierendonckBlancke, i.o.v. KULeuven (2020-…)
 • Verkeersleefbaarheidsplan Sint-Joris-Weert (Oud-Heverlee): ontwerp en participatieproces voor de verbetering van de verkeersleefbaar (2020-…)
 • Transformatiezone Aarschotsesteenweg (Leuven), opmaak van een structuurschets, inrichtingsplan en participatietraject voor een site tussen Dijle en steenweg i.s.m. Architectengroep A4, private opdrachtgever (2019-…)
 • Mobipunt Wijchmaal (stad Peer): haalbaarheid en scenario-onderzoek voor de ontwikkeling van een mobipunt thv de mogelijke OV-halte aan de Spartacuslijn L18 (2020)
 • Tumuli (Heers): participatie traject voor de ontsluiting van de tumuli in Gutschoven en Vechmaal, i.o.v. provincie Limburg (2020)
 • Brainestraat (Oud-Heverlee): participatietraject omwonenden (2019-2020)
 • Bereikbaar en levendig Lommel: coördinator voor de implementatie Rondweg, i.o.v. stad Lommel (2019 – …)
 • Participatie- en ontsluitingstraject erfgoedsite: Holsteen – Rendierjagerskamp i.s.m. Fugzia en Overlant i.o.v. Gemeente Zonhoven (2019 – …)
 • Campus Sint-Elisabeth (Peer): mobiliteitsonderzoek voor de afwikkeling van het busverkeer i.o.v. Stad Peer (2018 – …)
 • Brouwerij 3 Fonteinen (Lot): masterplan voor de realisatie van een nieuwe brouwerij met bezoekerscentrum i.s.m. Robbrecht en Daem Architecten (2017 -…)
 • Vaartkom Leuven: intendant voor Vaartopia i.o.v. AGSL Stad Leuven (2018 – 2019)

Projecten stad Leuven (2016-2018)

 • Projectcoördinator circulatieplan
 • Projectcoördinator veilige schoolomgeving
 • Projectleider tijdelijke aanleg straten en pleinen autoluwe binnenstad
 • Adviseur mobiliteit en infrastructuur
 • Lid werkgroep signalisatie
 • Lid werkgroep Kom op voor je wijk
 • Opvolging studies externe studiebureaus: autonoom rijdende bussen, parkeergeleidingssysteem,…
 • Externe communicatie met bevolking, overheden, studiebureaus, KUL, Liefst Leuven,…

Universiteit Hasselt (2015-2018)

Docent ruimtelijke ontwikkeling 1 & 2 (2016 – 2018)
Leerlijncoördinator omgevingsmanagement (2016 – 2018)
Gastdocent (2015-2018)

Projecten BUUR

 • Livan 2 (Antwerpen): volledige studieopdracht voor het doortrekken van tramlijnen naar Wilrijk en Kontich, i.o.v. De Lijn, i.s.m Arcadis Belgium (2015 – …)
 • Streefbeeld Ring (Hasselt): streefbeeld voor de ring van Hasselt, i.o.v. de stad Hasselt, i.s.m. Arcadis Belgium (2015-…)
 • Kerkstraat (Lommel): coproductieproces, opmaak van visie voor de publieke ruimte en ontwerp met realisatie voor de Kerkstraat en centrumpleinen, i.o.v. stad Lommel, i.s.m. Grontmij (2015 – …)
 • Haachtsesteenweg (Steenokkerzeel): ontwerp van een vrije busbaan en fietsinfrastructuur, i.o.v. Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, i.s.m. Arcadis Belgium (2014 – …)
 • N71 Ringlaan (Lommel): masterplan en infrastructuurontwerp voor de ongelijkvloerse kruising Ringlaan – Stationsstraat, i.o.v. Wegen en Verkeer Limburg, i.s.m. Grontmij (2013 – …)
 • Naamsesteenweg (Leuven – Heverlee): masterplan voor de spoorkruising van de Naamsesteenweg, i.o.v. stad Leuven – Infrabel – AWV, i.s.m. Royal Haskoning, Mint (2011 – …)
 • Spoordoortocht (Leuven – Wijgmaal): masterplan voor de spoordoortocht in Wijgmaal, i.o.v. stad Leuven – Infrabel, i.s.m. Royal Haskoning, Mint (2011 – …)
 • Vuntcomplex (Leuven): infrastructuur- en landschapsontwerp voor herinrichting van afrittencomplex langs de E314, i.o.v. AWV Vlaams-Brabant, i.s.m. Arcadis Belgium (2009 – …)
 • Stationsomgeving (Geraardsbergen): masterplan, RUP en projectmanagement voor de ontwikkeling van de stationsomgeving, i.o.v. stad Geraardsbergen (2006 – …)
 • Londerzeel Noord (Londerzeel): masterplan voor een nieuw afrittencomplex langs de A12, i.o.v. provincie Vlaams-Brabant, i.s.m. Vectris, Ney & Partners (2013 – 2014)
 • Parkeerbeleid (Leuven): parkeerbeleidsplan voor de stad, i.o.v. stad Leuven, i.s.m. MINT (2011 – 2013)
 • Stationsomgeving Woonwijk (Diest): detail-masterplan en haalbaarheidsstudie voor een nieuwe woonwijk aan het station, i.o.v. provincie Vlaams-Brabant (2010 – 2011)
 • Kanaalzone (Hasselt): stedenbouwkundige visie voor het stedelijk gebied langs het Albertkanaal, i.o.v. stad Hasselt, i.s.m. Idea Consult, Grontmij (2008 – 2010)
 • Noord-Zuid-as Limburg (Houthalen-Helchteren) conceptstudie voor de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing van de infrastructuur, i.o.v. AWV, i.s.m. Arcadis Belgium (2008 – 2009)
 • Pegasusplan (Antwerpen): referentie-ontwerp voor de sneltramlijn tussen Antwerpen en Wijnegem, i.o.v. De Lijn, i.s.m. Arcadis Belgium (2008 – 2009)
 • Gebiedsuitbreiding (Leuven – Wijgmaal): masterplan voor de ontwikkeling van een woonuitbreidingsgebied, i.o.v. stad Leuven (2007 – 2009)
 • Stationsomgeving (Diest): masterplan voor de ontwikkeling van de ruime stationsomgeving, i.o.v. provincie Vlaams-Brabant (2005 – 2009)
 • Tweede Scheldebrug (Temse): stedenbouwkundige randvoorwaarden voor een nieuwe Scheldebrug, i.o.v. NV Waterwegen en Zeekanaal (2005 – 2006)
 • Mobiliteitsplan (Tervuren): vernieuwing van het gemeentelijk mobiliteitsplan, i.o.v. gemeente Tervuren (2014 – …)
 • Neptunusplan (Veurne): tracéstudie en ontwerp van de verlenging van de kusttramlijn van Koksijde naar Veurne, i.o.v. De Lijn, i.s.m. Arcadis Belgium (2010 – …)
 • Regionet (Leuven): begeleiding van een regionale samenwerking rond mobiliteit en ruimtelijke ordening, i.o.v. provincie Vlaams-Brabant e.a. (2014)
 • HST-fietsroute (Zaventem-Machelen): concept-ontwerp voor de infrastructuur van een snelfietsroute tussen Leuven en Brussel, i.o.v. provincie Vlaams-Brabant, i.s.m. Ney & Partners (2012 – 2014)
 • Afbakening regionaalstedelijk gebied (Hasselt-Genk): strategische visie voor de bi-pool Hasselt-Genk i.f.v. de afbakeningsprocedure van het regionaal stedelijk gebied, i.o.v. Ruimte Vlaanderen (2013)
 • Pietelbeek (Hasselt): masterplan voor een stedelijk verwevingsgebied, i.o.v. stad Hasselt i.k.v. de raamovereenkomst ruimtelijk beleid (2012 – 2013)
 • Meiserplein (Brussel): ruimtelijke en verkeerskundige conceptstudie voor een stedelijke verkeersknoop, i.o.v. Mobiel Brussel, i.s.m. Stratec (2008 – 2013)
 • Westelijke Kleine Ring (Brussel): ontwerp van de infrastructuur en de stedelijke publieke ruimte langs het kanaal, i.o.v. FOD mobiliteit en vervoer, i.s.m. Arcadis Belgium (2004 – 2013)
 • Middenring (Brussel): opmaak van een ruimtelijk en verkeerskundig streefbeeld voor een stedelijke ringweg, i.o.v. Mobiel Brussel, i.s.m. Stratec (2007 – 2010)
 • Vaartkom (Leuven): masterplan en ruimtelijk projectmanagement voor de herontwikkeling van een binnenstedelijk havengebied, i.o.v. Inbev Belgium NV – stad Leuven (2002 – 2008)
 • Kop Van Kessel-Lo (Leuven): masterplan en RUP voor de ontwikkeling van de oostelijke stationsomgeving van Leuven, i.o.v. stad Leuven (2005 – 2007)

Ambtenaar Stad Leuven, Dienst Ruimtelijke Planning (2001 – 2004)

 • Opmaak Ruimtelijk Structuurplan Stad Leuven
 • Mobiliteits- en verkeersdeskundige dienst planning
 • Applicatiebeheerder modules FTG en FIT van het GIS Stad Leuven
 • Onderzoek zonevreemde woningen in Leuven
 • Opmaak diverse stadsontwerpen en infrastructuurprojecten
 • Opmaak Fietsroutenetwerk Leuven
 • Selectie en opvolging jobstudenten Dienst Planning
 • Externe communicatie en contacten met overheden , studiebureaus, buitenlandse scholen en bevolking

Architectuur: TV WESP en eigen projecten (2005 – 2007)

 • Medeoprichter van WESP samen met Bert Parton en Kathleen Van de Werf
 • Renovatie woning Stessens – Verbert, Heverlee
 • Open Oproep Basisschool De Klare Bron, Heverlee
 • Open Oproep Basisschool/Kon. Atheneum, Tervuren
 • Wedstrijd i.s.m. ir. architecten T’Jonck-Nilis: herontwikkeling zwembadsite, Leuven
 • Open Oproep i.s.m. DAS: volledige studieopdracht voor de bouw van een sociaal woning bouwproject in Grobbendonck i.o.v. CV Zonnige Kempen (LAUREAAT)