Curriculum Vitae Frank Geunes

Persoonlijke gegevens

 • Geboortedatum: 10 april 1974
 • Nationaliteit: Belg
 • Burgerlijke stand: Samenwonend, 2 kinderen
 • Adres: Onderwijslaan 25 | 3910 NEERPELT
 • Telefoon: 0484 11 91 11

Opleidingen

 • 1998 – 1999 GGS Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (KU Leuven )
 • 1997 – 1998 GAS Ruimtelijke Planning (U Gent)
 • 1992 – 1997 Architect (Provinciale Hogeschool Limburg, Departement Architectuur)

Professioneel

 • 2018 – … Mede-oprichter PLOT samen met Roel Stessens
 • 2016 – 2018 Zelfstandig stedenbouwkundige en procesbegeleider
 • 2014 – 2015 Medewerker BUUR cvba
 • 2006 – 2014 Mede-oprichtend vennoot BUUR cvba – bestuurder
  • Senior projectleider
 • 2004 – 2006 Medewerker Ontwerpteam Johan Van Reeth
 • 1999 – 2004 Ambtenaar Stad Leuven, Dienst Ruimtelijke Planning (Leuven)

Bijkomende professionele ervaringen

 • Extern jurylid voor projecten van de vakgroep architectuur van de Katholieke Universiteit Leuven, de Vrije Universiteit Brussel en de Provinciale Hogeschool Limburg (2008-2014)
 • Extern jurylid voor ontwerpwedstrijden van de Stad Peer (2016-…) Extern jurylid voor ontwerpwedstrijden van de Stad Hamont-Achel (2016-…)
 • Extern jurylid voor de uitbreiding van de scholencampus Wico Sint-Hubertus (2017)
 • Lezing aan de Universiteit Gent, vakgroep Architectuur (2006 – stadsontwikkeling Prestibelsite Antwerpen Linkeroever)
 • Eindontwerp PHAI geselecteerd voor de internationale ontwerpwedstrijd voor architectuurstudenten, Mecc – Maastricht (juni 1997)
 • Deskundige in de kwaliteitskamers van de Stad Peer (2016 – …) en stad Lommel (2017-…)

Projecten PLOT

 • Bereikbaar en levendig Lommel: coördinator voor de implementatie Rondweg, i.o.v. stad Lommel (2019 – …)
 • Participatie- en ontsluitingstraject erfgoedsite: Holsteen – Rendierjagerskamp i.s.m. Fugzia en Overlant i.o.v. Gemeente Zonhoven (2019 – …)
 • Landinrichtingsplan multifunctioneel landschap Roosterbeek, i.o.v. Ruimte Vlaanderen, i.s.m. DeLva Landscape (2019-…)
 • Campus Sint-Elisabeth (Peer): kwaliteitsonderzoek voor de afwikkeling van het busverkeer i.o.v. Stad Peer (2018 – …)
 • Brouwerij 3 Fonteinen (Lot): masterplan voor de realisatie van een nieuwe brouwerij met bezoekerscentrum i.s.m. Robbrecht en Daem Architecten (2017 -…)
 • Vaartkom Leuven: intendant voor Vaartopia i.o.v. AGSL Stad Leuven (2018 – …)

Projecten als zelfstandig procesbegeleider

 • Wooninbreidingsgebied Hoepertingen (Borgloon): verkavelingsvoorstel voor een binnenge bied i.s.m. Archipal (2018 – …)
 • Opmaak mer-screeningsnota en planologisch attest voor de uitbreiding van het bedrijf TMY
 • Procesbegeleiding opmaak beheersplan voor het kasteeldomein Pietersheim in Lanaken (2017-…) i.o.v. Gelderburg Estates
 • Wooninbreidingsgebied Markt (Herk-de-Stad): inbreidingsproject binnen de historische kern (2016 – …) i.o.v. de eigenaar
 • Wooninbreidingsgebied Zuidstraat (Beringen): verkavelingsvoorstel voor een binnengebied in Beverlo i.s.m. Archipal (2017 – …)
 • Wooninbreidingsgebied Molenstraat (Lommel): verkavelingsvoorstel voor een binnengebied in Lommel centrum i.s.m. Archipal (2016 – …)
 • Atelier Landschapsbeleving Roosterbeek ‘Interactief ontwerpend onderzoek vanuit het perspectief van ecosysteemdiensten, i.o.v Ruimte Vlaanderen, i.s.m. Delva Landscape Architects (2016 – …)
 • Projectleider Raamcontract begeleiding ruimtelijk beleid i.o.v. gemeente Hamont-Achel (2016 – …)

Projecten BUUR

 • Begeleiding Architectuurontwerp (Dessel): stedenbouwkundige begeleiding architectuur ontwerp voor een communicatiecentrum bij een nucleaire bergingssite, i.o.v. NIRAS (2014 – 2016)
 • Centrum (Peer): masterplan voor de stadskern, i.o.v. stad Peer (2014 – 2017)
 • Blauwe Boulevard (Hasselt): masterplan en RUP voor de omgeving van de kanaalkom, i.o.v. stad Hasselt i.k.v. de raamovereenkomst ruimtelijk beleid, i.s.m. Arcadis Belgium(2013 – …)
 • Godsheide (Hasselt): ruimtelijk uitvoeringsplan voor de uitbouw van de dorpskern, i.o.v. stad Hasselt i.k.v. de raamovereenkomst ruimtelijk beleid (2013 – …)
 • Kolonel Dusartplein (Hasselt): ontwerp voor de herwaardering van een stedelijk plein, i.o.v. stad Hasselt (2013 – …)
 • Raamcontract (Hasselt): voorbereiding, ondersteuning en uitwerking van het stedelijk ruimtelijk beleid: masterplannen, RUP’s, beleidsadvies, …, i.o.v. stad Hasselt, i.s.m. Arcadis Belgium (2012 – …)
 • Agnetendal (Peer): voorbereiding en begeleiding van het ontwikkelingsproces voor de Ag- netendalsite, i.o.v. stad Peer, i.s.m. Idea Consult – Rasschaert Advocaten (2011 – …)
 • Duurzaam Bouwen (Limburg): adviesopdracht voor de evaluatie van de stedenbouwkun- dige duurzaamheid van diverse projecten in de provincie, i.o.v. Steunpunt DUBO Limburg (2010 – …)
 • Godsheide woonuitbreidingsgebied (Hasselt): masterplan en verkavelingsplan voor een woonuitbreidingsgebied, i.o.v. Kolmont Woonprojecten NV (2010 – …)
 • Achel (Hamont-Achel): masterplan voor de herwaardering van het dorpscentrum, i.o.v. stad Hamont-Achel (2009 – …)
 • Raamcontract (Hamont-Achel): voorbereiding, ondersteuning en uitwerking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid, i.o.v. stad Hamont-Achel (2009 – …)
 • Sint-Lambrechts-Herk (Hasselt): masterplan voor een dorpskern, i.o.v. stad Hasselt i.k.v. de raamovereenkomst ruimtelijk beleid (2013 – 2015)
 • Havenkwartier (Hasselt): schetsontwerp met de ontwerpkrijtlijnen voor het openbaar domein, i.o.v. stad Hasselt i.k.v. de raamovereenkomst ruimtelijk beleid, i.s.m. Arcadis Belgium (2013 – 2014)
 • Herckerveld (Herk-De-Stad): masterplan en verkavelingsplan voor een woonuitbreidingsgebied, i.o.v. Kolmont Woonprojecten NV – Matexi NV, i.s.m. Libost-Groep (2010 – 2014)
 • Afbakening regionaalstedelijk gebied (Hasselt-Genk): strategische visie voor de bi-pool Hasselt-Genk i.f.v. de afbakeningsprocedure van het regionaal stedelijk gebied, i.o.v. Ruim-te Vlaanderen (2013)
 • Campus (Diepenbeek): ontwerpend onderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden van de universitaire campus i.k.v. de afbakening van het stedelijk gebied Hasselt-Genk, i.o.v. UHasselt – Ruimte Vlaanderen (2013)
 • Gelatineboulevard (Hasselt): voorontwerp voor een nieuwe stedelijke boulevard, i.o.v. stad Hasselt i.k.v. de raamovereenkomst ruimtelijk beleid, i.s.m. Arcadis Belgium (2012 – 2013)
 • Pietelbeek (Hasselt): masterplan voor een stedelijk verwevingsgebied, i.o.v. stad Hasselt i.k.v. de raamovereenkomst ruimtelijk beleid (2012 – 2013)
 • NIRAS (Dessel): beeldkwaliteitsplan en landschapsontwerp voor het geïntegreerd project van oppervlakteberging, i.o.v. NIRAS projectteam cAt, i.s.m. Delva Landscape Architects (2011 – 2013)
 • Oude Bunders (Maasmechelen): masterplan voor herontwikkeling en uitbreiding van een bedrijventerrein, i.o.v. stad Maasmechelen, i.s.m. Idea Consult, LYDIAN lawyers (2010 – 2013)
 • Kanaalkop (Hasselt): schetsontwerp voor de Kanaalkop, i.o.v. stad Hasselt i.k.v. de raamovereenkomst ruimtelijk beleid, i.s.m. Arcadis Belgium (2012)
 • Tussengebied (Neerpelt-Overpelt): masterplan voor een geïntegreerd stedelijk project in het ‘tussengebied’ tussen twee woonkernen, i.o.v. provincie Limburg, i.s.m. Libost-Groep (2011 – 2012)
 • Klein Eind (Hamont-Achel): masterplan en RUP voor de realisatie van een woonwijk, i.o.v. stad Hamont-Achel (2008 – 2010)
 • Godsheide (Hasselt): structuurschets i.f.v. de uitbreiding van de woonkern, i.o.v. stad Hasselt (2007 – 2009)
 • Hamont (Hamont-Achel): masterplan voor de herwaardering van het stadscentrum, i.o.v. stad Hamont-Achel (2007 – 2009)
 • NIRAS (Dessel): voorstudie voor een communicatiecentrum bij de nucleaire bergingsinstallatie, i.o.v. NIRAS Projectteam cAt, i.s.m. Bailleul, Jokemajo en VD&P (2008)
 • Prestibel – Regatta (Antwerpen): masterplan en BPA voor de stadsuitbreiding van Antwerpen Linkeroever, i.o.v. Vooruitzicht NV (2004 – 2007)
 • Westakkers (Sint-Niklaas): masterplan, (financiële) haalbaarheidstoets en projectuitwerking voor de herbestemming van een militair domein, i.o.v. provincie Oost-Vlaanderen, i.s.m. Idea Consult, Erik De Waele (2013 – 2014)
 • Rijsenbergwijk (Gent): stedenbouwkundige visie voor de versterking van een stedelijke woonwijk aan het station Gent-Sint-Pieters, i.o.v. stad Gent (2008 – 2011)
 • Kanaalzone (Hasselt): stedenbouwkundige visie voor het stedelijk gebied langs het Albertkanaal, i.o.v. stad Hasselt, i.s.m. Idea Consult, Grontmij (2008 – 2010)
 • Stationsomgeving (Lier): masterplan voor de ruime stationsomgeving, i.o.v. stad Lier (2008-2009)
 • Tweede Scheldebrug (Temse): stedenbouwkundige randvoorwaarden voor een nieuwe Scheldebrug, i.o.v. NV Waterwegen en Zeekanaal (2005 – 2006)

Ambtenaar Stad Leuven, Dienst Ruimtelijke Planning (1999 – 2003)

 • Opmaak Ruimtelijk Structuurplan Stad Leuven, i.s.m. Johan Van Reeth
 • Applicatiebeheerder modules FTG en plannenregister van het GIS Stad Leuven
 • Ontwerpmatig onderzoek naar verdichtingsprojecten in Leuven
 • Opmaak stadsontwerpen in Leuven, i.s.m. Johan Van Reeth
 • Coördinatie uitbouw van het plannenregister van Stad Leuven
 • Coördinatie digitalisering van de BPA’s van Stad Leuven